• Bayern -2.5 (+100) • Dortmund ML (-130) • Leverkusen

• Bayern -2.5 (+100) • Dortmund ML (-130) • Leverkusen

• Bayern -2.5 (+100)
• Dortmund ML (-130)
• Leverkusen o3 (-130)
• Hoffenheim ML (+110)

• Slutsk BTTS (-120)
• Isloch o2.75 (+100)